top of page
Jama_Lvova_Unlimited.jpg

Co je Jáma lvová UNLIMITED?

Jáma lvová UNLIMITED je participativní projekt, inspirovaný původním představením Jáma lvová, který skrze video tutorial, taneční workshop a následnou vždy nově vzniklou performance (viz praktické informace) propojuje skrze kreativní práci profesionální a neprofesionální tanečníky. Cílem projektu je přenést představení do veřejného prostoru a do role performerů zapojit místní komunitu lidí se zájmem o současný tanec. V návaznosti na původní představení Jáma lvová se projekt zabývá tématy mediální manipulace a politického populismu.

 

Pomocí choreografických principů, které autorky využívaly v průběhu tvorby původního duetu chtějí vytvořit prostor, ve kterém se mohou tvůrci a účastníci projektu vzájemně inspirovat a společně hledat nová tělesná vyjádření týkající se daného tématu. Od původního duetu se v tomto projektu posouvá pozornost k práci ve skupině, která nabízí tématu nové významy a rozměr. Přenesením Jámy lvové do veřejného prostoru a zapojením široké veřejnosti chtějí tvůrci ukázat společenskou sílu tance jako participativního umění, které se vyjadřuje k aktuálním společenským problémům, a navíc zábavným způsobem. 

 

„Chceme vytvořit prostor, ve kterém je v důsledku možné smazat hranice mezi „profesionálem“ a „neprofesonálem“. Místo, kde se tanec a pohyb stává společným časem komunity, sdílení a diskuze. Projekt vnímáme i jako rozvoj publika vaší instituce. Udržujte komunitu vašich příznivců aktivní a zapojte je s námi do tvůrčího procesu.“

Anotace k performance

 

Jáma lvová UNLIMITED je projekt, který vychází z původního duetu Sabiny Bočkové a Johany Pockové. V představení se setkávají profesionální i neprofesionální tanečníci, kteří spolu po absolvování několikadenního workshopu vytvoří vždy novou performance, založenou na originálním představení Jáma lvová. Perfomance s vyhroceným emočním nábojem a vysokou intenzitou za doprovodu živé autorské hudby Lukáše Palána je inspirována médii, populismem a jejich manipulativními silami. Přenesení díla do veřejného prostoru a zapojení široké veřejnosti ukazují společenskou sílu tance jako participativního umění, které se vyjadřuje k aktuálním společenským problémům, a navíc zábavným způsobem.koncept a choreografie: Sabina Bočková a Johana Pocková

dramaturgie: Viktor Černický
hudba: Lukáš Palán

 

Produkce: POCKetART z.s.

Koprodukce: TANEC PRAHA z.ú., PONEC – divadlo pro tanec, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA

Finančně podpořili: Ministerstvo kulltury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Big Pulse Dance Alliance

Teaser

bottom of page