top of page
Pocket-Art-Logo-03-18.png
Pocket-Art-Logo-18-18.png

TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ

23.2. 20:00Bodies Together / festival Malá Inventura / PONEC - divadlo pro tanec / Praha

29.2. 18:00Jáma lvová / PONEC - divadlo pro tanec / Praha

1.3. 10:00Jáma lvová pro mladé publikum / PONEC - divadlo pro tanec / Praha

8.3. 20:00Bodies Together / PONEC - divadlo pro tanec / Praha

9.3. 18:00Bodies Together / PONEC - divadlo pro tanec / Praha

28.3. 20:00Treatment of Remembering / PONEC - divadlo pro tanec / Praha

16.4. / Treatment of Remembering / Moving Station / Plzeň 

26.4.Fairy Tales / PREMIÉRA / festival Sismógraf / Olot, Španělsko

27.4.Fairy Tales / festival Sismógraf / Olot, Španělsko  

1.6.Fairy Tales / festival One Dance Week / Plovdiv, Bulharsko

4.6.Fairy Tales / ČESKÁ PREMIÉRA / festival TANEC PRAHA / PONEC - divadlo pro tanec / Praha 

Aktuality

NOVÁ INSCENACE FAIRY TALES

Momentálně připravujeme novou inscenaci Fairy Tales ve spolupráci s evropskou platformou Big Pulse Dance Alliance a koprodukčními partnery Tanec Praha (CZ), Julidans (NL) a Sísmograf (ESP). V mezinárodním týmu spolu s 8 tanečnicemi se věnujeme tématu ženství, hodnot které ženská podstata vnáší do našeho světa a reimaginace našich představ o šťastných koncích.

Kotva 1
O nás

O spolku POCKETART

POCKETART je mezinárodně uznávaný kolektiv tvůrců působících na poli současného tance a fyzického divadla pod vedením choreografek Johany Pockové a Sabiny Bočkové. V rámci svých projektů kolektiv sdružuje umělce z oblastí tance, hudby, scénografie, výtvarného umění a light designu. Představení kolektivu byla uvedena v mnoha zemích EU, v Africe a Jižní Americe, jejich práce byla vybrána do evropské platformy AerowavesTwenty21 a Twenty22 a se svými projekty se staly součástí evropských projektů Shape It! A Big Pulse Dance Alliance.

 

Tvorba kolektivu se vyznačuje zpracováváním témat, které přesahují osobní zkušenosti jednotlivce a dotýkají se celospolečenských problémů jako je mediální manipulace, globální ohrožení životního prostředí, stres v konkurenčním prostředí a postavení člověka v systému korporátní práce. K těmto tématům se snaží tvůrci přistupovat komplexně pomocí detailní práce se všemi divadelními složkami. Ke každému dílu hledají pokaždé novou, pro dané téma specifickou stylizaci fyzického vyjádření, kdy z konkrétních tělesných referencí tvoří taneční obrazy. Představení kolektivu se pokouší skrze svou osobitou poetiku, vizuální čistotu a silnou autorskou hudbu zprostředkovat duchovní prožitek a přivést diváky k reflexi naší společnosti.

 

V roce 2018 kolektiv uvedl své první představení Plné sklady citů, inspirované mezigeneračními náhledy na ženství a autentickými vzpomínkami staré paní. Pod choreografickým vedením Johany Pockové na tomto díle spolupracovaly čtyři tanečnice, 89 letá babička a 8 letá holčička. Po derniéře bylo toto představení zpracováno do tanečního filmu Folds of Touch. Dalším dílem, uvedeným v roce 2019, byl duet Johany Pockové a Na váhu!, jehož tématem je stres v konkurenčním prostředí. 

 

V návaznosti na předchozí spolupráci spolu v roce 2019 Sabina Bočková a Johana Pocková vytvořily duet Jáma lvová, ve kterém zpracovaly témata mediální manipulace a politického populismu. Toto dílo bylo vybráno na Českou taneční platformu 2020, zařazeno do výběru Top20 choreografické platformy AerowavesTwenty21 a duet byl uveden mimo jiné v rámci festivalů TANEC PRAHA 2020 a 2021, Kenya International Theater Festival a New Baltic Dance Festival, Malá Inventura a Divadelní Flora Olomouc.

Představení Jáma lvová se v následujících letech transformovalo do dvou dalších projektů. Jedním z nich je venkovní performance Jáma lvová UNLIMITED, do které je zapojeno 14 profesionálních a 14 neprofesionálních tanečníků, kteří společně vytváří a následně performují choreografii, vycházející z původního duetu. Tento projekt byl součástí festivalu TANEC PRAHA 2021 a byl vybrán do úzkého výběru evropské platformy Big Pulse Dance Alliance. Jáma lvová byla také zařazena do projektu Shape It!, který umožnuje umělcům ve spolupráci s dětmi přetvořit jejich dílo pro mladé diváky. Partnery Shape It! jsou The Place London, Comune di Bassano del Grappa, Tanec Praha a Annantalo.

 

V roce 2020 kolektiv odpremiéroval své další představení Treatment of Remembering, na kterém se autorsky podílely Sabina Bočková, Johana Pocková a Inga Zotova-Mikshina. Toto představení se dotýká globálního ohrožení životního prostředí a mizení přírody z našeho světa. Tento kus získal Cenu Mezinárodní poroty a Cenu diváka na České taneční platformě 2021 a stal se součástí Aerowaves Twenty22. V roce sólo Johany Pockové K Madoně se rzí, které bylo nominováno na festival TANEC PRAHA 2022. 

 

Poslední inscenací pod hlavičkou POCKEART je představení Bodies Together, kolektivní dílo pod vedením režiséra Jara Viňarského a dramaturgyně Lucii Kašiarové, které se zabývá vlivem korporátního systému na naše životy. Sabina Bočková a Johana Pocková momentálně pracují na nové inscenaci pro 8 tanečnic Fairy Tales, která je součástí programu Upscalling Artists platformy Big Pulse Dance Alliance.

 

Koprodukčním partnerem kolektivu POCKETART je dlouhodobě Tanec Praha z.ú. a Ponec – divadlo pro tanec. Finančně kolektiv podporují Ministerstvo kultury České republiky, Hlavní město Praha, Státní fond kultury a Městská část Praha 3. Představení kolektivu jsou pravidelně uváděny na pražských scénách jako je Divadlo Ponec, Venuše ve Švehlovce, Studio ALTA, v regionech a v zahraničí.

Výroční zpráva za rok 2019 ke stažení zde

Výroční zpráva za rok 2020 ke stažení zde

Výroční zpráva za rok 2021 ke stažení zde

PocketArt-Johana.png

Johana Pocková (*1992)

Vystudovala taneční konzervatoř Duncan centre

v Praze, absolvovala půlroční stáž na Peridance Capezio Centre v New Yorku a dva roky na taneční akademii SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance). Nyní se věnuje autorské

choreografické tvorbě.

PocketArt-Sabina.png

Sabina Bočková (*1995)

Je choreografka a tanečnice působící v Praze.
Po studiu klasického baletu a moderního tance

a tříletém angažmá v baletních souborech

(Balet Jihočeského divadla, Pražský komorní balet) se rozhodla dále pracovat jako

nezávislá umělkyně.

PocketArt-O-spolku.jpg

PROJEKTY

Projekty
K Madone se rzi-05-02.jpg

Inscenace je inspirovaná osobním zážitkem jednoho nečekaného setkání, které se po letech opět vynořuje z hlubin paměti a ožívá. Sólový zpěv s tanečním pohybem, světlo s mlhou, voda s kovem, chvíle harmonie a chvíle úzkosti vedou společný dialog o věcech, kterých se smíme dotknout jen ve vzácných chvílích. Paměť léty zarůstá rzí a detaily malby v kapličce se vytratily. Místo toho vzniká obraz nový, složený ze vzpomínek, snů a asociací, které nabývají svou podobu v divadelním obrazu.

...

Play-Button.png
PocketArt-Treatment-of-remembering.jpg

Tři performerky podstupují společně s diváky proceduru Treatment of Remembering (Procedura rozpomínání) v čase, kdy člověkem vyčerpaná příroda již neexistuje. V poetických tanečních obrazech upadají do stavu rozpomínání se na přírodu ve vyprázdněném časoprostoru. Skrze umělou napodobeninu světa, která vytlačila svět reálný, upozorňují na stále větší nahrazování přírodního prostředí za arteficiální produkty lidské činnosti.

...

Play-Button.png
Foto-01.jpg

začala jako performativní výzkum médií, politického populismu a jejich manipulativních sil. Dvě performerky se stávají ztělesněním fyzických a vizuálních obrazů inspirovaných mediálním prostorem. V neutichajícím tanečním duetu padají spolu s divákem do symbolické jámy lvové, která se stává propastí nejistot a nejednoznačností.

...

Play-Button.png
PocketArt-Na-Vahu.jpg

Život je permanentní konkurz. Na váhu selekce jsou nuceni vstoupit tanečnice a herec – při konkurzu na roli. Tíseň z konkurence potlačuje přirozeně kolegiální vztah a vlastní důstojnost. Co je horší, vypadnout z role divadelní nebo z role životní? Theatrum mundi.
...

Play-Button.png
Kontakty
Folds of touch_VIMEO_cover_02 (1).jpg

Taneční film FOLDS OF TOUCH (Záhyby doteku) vychází z představení Plné sklady citů, které je mezigeneračním experimentem zkoumajícím aspekty ženství inspirované autentickými životními vzpomínkami staré paní (babičky choreografky). Kamera zachycuje čtyři profesionální tanečnice, osmiletou dívku a devadesátiletou babičku na jevišti. Kamera snímá představení dokumentárně v reálném čase jeho průběhu, přesto nevzniká dokumentární, ale samostatný fiktivní film.

...

Play-Button.png
PocketArt-Plne-sklady-citu.jpg

4 mladé tanečnice, 1 osmiletá holčička,

1 osmdesátidevítiletá babička

Představení je mezigeneračním experimentem zkoumajícím aspekty ženství inspirované autentickými životními vzpomínkami staré paní. (babičky choreografky)
...

Play-Button.png
PocketArt-Jama Lvova-Unlimited-Uvod.jpg

Jáma lvová UNLIMITED je participativní projekt, inspirovaný původním představením Jáma lvová, který skrze  video tutorial, taneční workshop a následnou vždy nově vzniklou performance (viz praktické informace) propojuje skrze kreativní práci profesionální a neprofesionální tanečníky. Cílem projektu je přenést představení do veřejného prostoru a do role performerů zapojit místní komunitu lidí se zájmem o současný tanec.

...

Play-Button.png
PocketArt_Bodies-Together_02.jpg

Imerzivní představení na téma fenoménu korporací a jejich vlivu na život jednotlivců a globálního společenství.

 

Jeden z několika významů pojmu korporace je ten, který říká, že několik osob-těl se propojí, aby se zformovaly do jednoho těla-osoby, sjednotily se a staly se kolektivem. 

Abstraktně řečeno, BODIES TOGETHER.

...

PocketArt_Jama-Lviva_02.jpg

Představení Jáma lvová v podání elektrizujícího dua tanečnic, které naživo doprovází DJ, je podmanivý a zábavný duet. Donutí vás klást si otázku, kdo v našem světě následuje 

a kdo vede. Na konci představení budete pozváni na diskuzi, po které ukončíme naše setkání společnou taneční párty.

...

PocketArt-Fairy-Tales-Uvod.jpg

V rámci témat ženství a hodnot, které ženská podstata vnáší do našeho světa, se v představení Fairy Tales vracíme do míst našeho dětství. Odhalujeme a ohledáváme procesy, skrze které se stáváme sami sebou.Oblékáme si na sebe různé role, jakoby každá z nich byla jen další hrou. Role, které všichni známe z pohádek i z reálného života.

...

bottom of page