Foto-02.jpg

Jáma lvová / The Lion's Den

 

začala jako performativní výzkum médií, politického populismu a jejich manipulativních sil. Dvě performerky se stávají ztělesněním fyzických a vizuálních obrazů inspirovaných mediálním prostorem. V neutichajícím tanečním duetu padají spolu s divákem do symbolické jámy lvové, která se stává propastí nejistot a nejednoznačností.

Sabina Bočková a Johana Pocková ve svém novém díle balancují na hranici mezi zábavou a zvrhlostí, přecházejí od manipulace diváka k sebe manipulaci a oscilují mezi rolemi vůdců a rolemi obětí. S nezvyklou lehkostí a významovou otevřeností procházejí skrze všeobecně známé figury sociálně - kulturních referencí a vytváří široký prostor pro vlastní interpretaci, kritické myšlení a zaujetí osobního postoje. Jáma lvová je elektrizující performance s vyhroceným emočním nábojem a vysokou intenzitou, která v kombinaci s pronikavou živou hudbou vytváří a používá, až zneužívá, svoji vlastní atmosféru k vytvoření silného emočního tlaku.

Produkce: POCKETART z. s.

Ko-produkce: Tanec Praha z. ú. , Ponec - divadlo pro tanec

Finančně podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Magistrát hl.m. Prahy

Podpořili: Studio Alta, Cooltour Ostrava, Palác Akropolis, Tantehorse z. s.

Ukázka

Čtvrtek

24/9

19:00

Rezervace-02.png

Pátek

23/10

20:00

Rezervace-02.png

Pondělí

9/11

20:00

Rezervace-02.png

Neděle

15/11

Rezervace-02.png

19:00

Středa

25/11

15:00

Rezervace-02.png

Pátek

4/12

20:00

Rezervace-02.png