O spolku POCKETART

POCKetART z.s. je sdružení choreografek a performerek v oblasti současného tance a fyzického divadla. Vyvinul v průběhu posledních dvou let 3 celovečerní inscenace, které byly prezentovány v divadle Ponec, Palac Akropolis, Venuše ve Švehlovce, Studiu Alta a v regionálních divadlech.

 

Inscenace s názvy Jáma lvová, Na váhu! a Plné sklady citů jsou inspirovány tématy: mediální manipulace, stres v konkurenčním prostředí a mezigenerační náhled na ženství. Hlavním znakem tvorby je akcent současné celospolečenské angažovanosti. 

 

Tématem aktuálního projektu, který bude mít premiéru v říjnu 2020 je globální fatální ohrožení životního prostředí.

PocketArt-Johana.png

Johana Pocková (*1992)

vystudovala taneční konzervatoř Duncan 
Centre v Praze, absolvovala půlroční stáž na Peridance Capezio Centre v New Yorku a dva roky na taneční akademii SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance). ...

PocketArt-Sabina.png

Sabina Bočková (*1995)

vystudovala konzervatoř Taneční centrum Praha, po škole byla jednu sezónu členkou Baletu Jihočeského divadla
a dva roky sólistkou Pražského komorního baletu. ...

PocketArt-Inga.png
PocketArt-Pavla.png

Inga Zotova-Mikshina (*1988)

Pavla Vařáková

pochází ze Sibiře, Rusko. Vystudovala tanec na taneční škole v Petrohradě a na Konzevratoři Duncan centre v Praze. ...

získala své taneční vzdělání na konzervatoři Duncan centre v Praze, kde v letech 2006 - 2011 studovala současný tanec, tvorbu, improvizaci a pedagogiku. ...

PROJEKTY

 
 

Tři performerky podstupují společně s diváky proceduru Treatment of Remembering (Procedura rozpomínání) v čase, kdy člověkem vyčerpaná příroda již neexistuje. V poetických tanečních obrazech upadají do stavu rozpomínání se na přírodu ve vyprázdněném časoprostoru. Skrze umělou napodobeninu světa, která vytlačila svět reálný, upozorňují na stále větší nahrazování přírodního prostředí za arteficiální produkty lidské činnosti.

...

Ukázka

Pondělí

5/10

20:00

Sobota

14/11

20:00

začala jako performativní výzkum médií, politického populismu a jejich manipulativních sil. Dvě performerky se stávají ztělesněním fyzických a vizuálních obrazů inspirovaných mediálním prostorem. V neutichajícím tanečním duetu padají spolu s divákem do symbolické jámy lvové, která se stává propastí nejistot a nejednoznačností.

...

Ukázka

Čtvrtek

24/9

19:00

Pátek

23/10

20:00

Pondělí

9/11

20:00

Život je permanentní konkurz. Na váhu selekce jsou nuceni vstoupit tanečnice a herec – při konkurzu na roli. Tíseň z konkurence potlačuje přirozeně kolegiální vztah a vlastní důstojnost. Co je horší, vypadnout z role divadelní nebo z role životní? Theatrum mundi.
...

Ukázka

4 mladé tanečnice, 1 osmiletá holčička,

1 osmdesátidevítiletá babička

Představení je mezigeneračním experimentem zkoumajícím aspekty ženství inspirované autentickými životními vzpomínkami staré paní. (babičky choreografky)
...

Ukázka

 

KONTAKTY

Nad Okrouhlíkem 2290/1

182 00, Praha 8

Produkce - Johana Pocková: +420 776 600 356

E-mail: pocketart50@gmail.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020 POCKETART z.s.

Jáma lvová